“Müzik yer ile gök arasındaki uyumdur. Müziği yalnız büyük insanlar bilirler.” Konfüçyüs (MÖ.551-478)